середа, 4 листопада 2020 р.

Гр № 1 урок 15,16

 

04.11.20   Урок № 15

Тема: Контрольна робота № 1
1. Установіть відповідність:
А) відносна вологість                                    1) К
В) тиск                                                             2) Н/м
С) температура                                              3) Па
D) коефіцієнт поверхневого натягу           4) %

2. Установіть відповідність
А) густина                                                        1) ϕ

В) відносна вологість                                   2) р
С) коефіцієнт поверхневого натягу          3) ρ

D) тиск                                                           4) σ

3. Запишіть формулу, за якою обчислюється відносна вологість повітря

4. Вологість повітря можна виміряти приладом.
А) термометр
В) гігрометр
С) манометр
D) динамометр

5. В циліндрі під герметичним поршнем знаходяться вода та водяний пар 
Як буде змінюватись тиск, якщо поршень півільно опускати.
А) збільшуватись
В) зменшуватись
С) не змінеться
D) немає правильної відповіді

6. При температурі 20 С відносна вологість повітря 60%. Знайдіть точку роси.
7. В капілярній трубці вода піднялася на 1см. Знайдіть радіус капілярної трубки.
8. До стального тросу довжиною 10 м і радіусом 1 см. прикладена сила 200кН. Знайдіть абсолютне та відносте видовження тросу.

Урок № 16

Тема: Електромагнітна взаємодія. Електричне поле. Закон Кулона. Напруженність електричного поля.

Підручник Володимир Сиротюк, Юрій Мирошниченко "Фізика і Астрономія 11" 
параграф 1

1. Переглянути відео та запишіть вілповіді на питання в конспект.
- які види зарядів існують?
- способи отримання зарядів
- види взаємодії між зарядами
- закон Кулона
- визначення електричного поля
- визначення напруженності електричного поля
- принцип суперпозиції полів
- силові лінії електричного поля
Матеріал можна прочитати в підручнику

2. Закріплення знать та умінь

1. Заряд 0,1 мкКл мікрокулон перебуває в електричному полі в точці з напруженностю 
5Н/Кл. Яка сила діє на цей заряд?

2. Два заряди по 2нКл перебувають на відстані 1мм. Яка сила діє між ними?

середа, 21 жовтня 2020 р.

Група № 1 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

21.10.2020р. Урок № 11

Лабораторна робота № 1 Тема "Вимірювання відносної вологості повітря"

Обладнання: психрометр, волосяний гігрометр, конденсаційний гігрометр, підручник В.Д. Сиротюк "Фізика 10" стор. 174-177 https://pidruchnyk.com.ua/388-fzika-sirotyuk-bashtoviy-10-klas.html

Переглянути відеоролик, виписати необхідні значення температур, за допомогою відповідних таблиць та формул визначити вологість повітря.

tc=           tв=      tр=Додаткове завдання: визначити масу водяного пару у власній кімнаті


 Урок № 12

Лабораторна робота № 2 Тема "Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини"

Обладнання: мікро динамометр, складка, набір скрепок до роботи, підручник В.Д. Сиротюк "Фізика 10" стор. 231-232 https://pidruchnyk.com.ua/388-fzika-sirotyuk-bashtoviy-10-klas.html

Переглянути відеоролик, за даними досвіду заповнити таблицю, розрахувати коефіцієнта поверхневого натягу рідини та похибки вимірювання.

l=30мм        F=4мН                                            σ = F/2l

l=40мм        F=5мН

l=50мм        F=6мН

l=60мм        F=7мН

l=70мм        F=8мН


28.10.2020р. Урок № 13

Лабораторна робота № 3 Тема "Визначення модуля пружності різних речовин"

Обладнання: гумовий шнур, вимирювальна лінійка, штангенциркуль, набір вантажів, підручник В.Д. Сиротюк "Фізика 10" стор. 234-236  https://pidruchnyk.com.ua/388-fzika-sirotyuk-bashtoviy-10-klas.html

Переглянути відеоролик, виписати необхідні значення довжини гумового шнуру та вагу вантажів. Заповнити таблицю для двох значень вантажу.

28.10.2020р. Урок № 14

Тема "Розв"язання задач. Підготовка до контрольної роботи"

 Підручник В.Д. Сиротюк "Фізика 10" параграф 44-47 https://pidruchnyk.com.ua/388-fzika-sirotyuk-bashtoviy-10-klas.html

1. Актуалізація опорних знань

* Що називається відносною вологістю повітря?

* За якою формулою обчислюється відносна вологість повітря?

* Що називається силою поверхневого натягу?

* Як обчислити висоту підйому рідини в капілярі?

* Які види деформації тіл ви знаєте?

* Що називається механічною напругою?

2. Розв"язання задач

№ 1

За температури 20  С в кімнаті об"ємів 45 куб.м. повітня має вологість 65%. Знайдіть масу водяної пари в кімнаті.

№ 531

Висота піднімання води по стеблу рису в 15 разів більша ніж в грунті. Визначте діаметр капіляра рису, якщо діаметр капіляра грунту 0,3 мм

№ 3

Знайдіть радіус піпетки, за допомогою якою накапали 490 крапель ефіру масою 3,2 гр.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

Запропонуйте визначення діаметру піпетки в домашніх умовах

19.01.2021р. Урок № 26
Тема: "Електричний струм у металах. Надпровідність"
Переглянути відео. https://www.youtube.com/watch?v=4Eg5Ssx-ugA
Розв"язання задач законспектувати.

19.01.2021р. Урок № 27
Тема: "Електричний струм у напівпровідниках"
Переглянути відео. https://www.youtube.com/watch?v=cdq-jxDr6h4
Законспектувати види провідності.
Застосування напівпровідників переглянути на відео https://www.youtube.com/watch?v=vz_cfXZRlVg

20.01.2021р. Урок № 28
Тема: "Електричний струм в електролітах. Електрична дисоціація"
Переглянуцти відео https://www.youtube.com/watch?v=jlRxieufAOo
Самостійно знайти матеріал із застосування електролізу.

21.01.2021р.
Урок № 29
Тема: "Електричний струм у газах"
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=ovVQBrDo6HU
Дайте відповіді на питання:
1. Види йонізаторів
2. Означення газового розпряду
3. Самостійний і несамостійний газовий розряд
4. Види розрядів

Додатково з матеріалом можно ознайомитись в підручнику параграф 12 https://pidruchnyk.com.ua/689-fizyka_11_syrotjuk.html

26.01.2021р. Урок 30,31
Тема: "Електричний струм у вакуумі. Розв"язування задач"
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=Hv5lw9cC2qU
Дайте відповіді на питання в кінці паракрафу 13 https://pidruchnyk.com.ua/689-fizyka_11_syrotjuk.html
Розв"язання задач оформити в конспекті

Група № 4 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

 

 21.10.2020р. Урок № 19

Тема "Розв"язання задач. Підготовка до контрольної роботи"

 Підручник Володимир Сиротюк "Фізика і Астрономія" параграф 30-38

1. Актуалізація опорних знань

* Що називається інтерференцією світових хвилья?

* Що називаєть дифракцією світових хвиль?

* Що називається дисперсією світових хвиль?

* Що називається поляризацією хвиль?

* Умови посилення хвиль

* Умови послаблення хвиль

* Формула тонкої лінзи.

2. Розв"язання задач

1. (2.92.) Знаючи швидість поширення світла у вакуумі, визначте швидкість поширення світла у воді та склі.

2. (2.97.) Скільки довжин хвиль монохроматичного випромінювання частотою 400 ТГц поміщається на відрізку 1м.

3. (2.98.) З якою швидкістю поширюється світло у воді якщо при частоті 600 ТГц довжина хвилі дорівнює 0,51 мкм?

4. (2.87.) Визначте кут відхилення зеленого світла довжиною хвилі 550 нм у спектрі другого порядку, отриманого за допомогою дифракційної гратки з періодом 20 мкм.

5. (2.125.) На якій відстані від лінзи з оптичною силою 4 дптр слід розмістити предмет щоб його зображення отримати на відстані 20 см від неї?  Яке збільшення лінзи у цьому випадку?


Урок № 20

Тема: Контрольна робота № 1

1. Установити відповідність

А) Частота випромінювання                                   1) λ

В) Довжина хвилі                                                     2) С

С) Швидкість хвилі                                                  3) F

D) Фокусна відстань                                                4) f

                                                                                   5) ν

2. Установити відповідність

А) Частота випромінювання                                   1) дптр

В) Довжина хвилі                                                     2) м/с

С) Швидкість хвилі                                                   3) Н

D) Оптична сила лінзи                                             4) Гц

                                                                                     5) м

3. При відбиванні світла ком пакт диск забарвився в різні кольори, це можна пояснити

А) дисперсією світла

В) інтерференцією світла

С) дифракцією світла

D) поляризацією світла

4. Виникнення веселки після дощу можна пояснити

А) дисперсією світла

В) інтерференцією світла

С) дифракцією світла

D) поляризацією світла

5. Забарвлення плями бензину на поверхні води можна пояснити

А) дисперсією світла

В) інтерференцією світла

С) дифракцією світла

D) поляризацією світла

6. Дайте визначення фокусної відстані тонкої лінзи

7. Екран розміщенно на відстані 1м від дефракційної гратки. Освітлюючи її червоним світлом довжиною хвилі 659 нм, відстань між двома максимумами першого порядку на екрані дорівнює 26 см. Визначте період девракційної градки.

8. Студентка зріст якої 170стоїть на відстані 5м від фотоапарата.  Її зображення на фотоплівці - заввишки 17мм. Яка фокусна відстань об"єктива фотоапарата?


Урок № 21

Тема: Залікова тестова робота

Зайти за посиланням сторінка 196-197 виконати тест, результати відправити у повідомлення

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf 

28.10.2020р. 
Урок № 23

Тема "Квантові властивості світла. Постулати Бора"
Переглянути онлайн-урок за посиланням.
Дати відповіді на питання:
1. Відомі моделі будови атома.
2. Постулати Бора.
3. Законспектувати розв"язок задачі.

29.10.2020р. 
Урок № 24

Тема "Випромінювання та поглинання світла атомами. Спектри. Спектральний аналіз та його застосування"
Переглянути онлайн-урок за посиланням.
Дати відповіді на питання:
1. Коли отримуються спектри поглинання та випромінювання?
2. Які існують види спектрів? Які речовини їх випромінюють?

Д/з Матеріал "Спектральний аналіз та його застосування" знайдіть в інтернеті.

14.01.2021р. Урок № 43

Тема: "Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист йонізуючого випромінювання"

Підручник  Володимир Сиротюк, Юрій Мирошніченко  "Фізика і Астрономія  11" § 48 https://pidruchnyk.com.ua/689-fizyka_11_syrotjuk.html

Ознайомитися з матеріалом за посиланням

Дати відповіді на питання:
1. Означення дозиметрії
2. Види доз випромінювання (поглинута, еквівалентна, ефективна, експозиційна), одиниці вімірювання
3. Види захисту від випромінювання

19.01.2021р. Урок № 44, 45
Тема: Елементарні частитки їх класифікація та характеристики. Розв"язання задач.

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=xvGZ6Kn-AdQ
Більш детально можно ознайомитись за посиланням.
Для допитливих продивіться 

21.01.2021р. Урок № 46
"Атом і атомне ядро"

21.01.2021р. Урок № 47
Тема:Практична робота № 1 "Спостереження неперервного та лінійчатого спектрів."
Дослід можно переглянути за посиланням


26.01.2021р. Урок № 48
Тема: Практична робота № 2 "Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями"
Визначення радіусу треку дивись  https://www.youtube.com/watch?v=DKnLwB_Iatw

вівторок, 20 жовтня 2020 р.

Група № 5. Дистанційне навчання

 20.10.2020р.

Урок № 16

Тема: "Закон радіоактивного розпаду"

Підручник  Володимир Сиротюк, Юрій Мирошніченко  "Фізика і Астрономія  11" § 45

https://pidruchnyk.com.ua/689-fizyka_11_syrotjuk.html

1. Актуалізація опорних знань

Дайте відповіді на запитання:

1. Будова атома за Резерфордом

2. Який склад атомного ядра?

3. Що таке нуклони?

4. Дайте визначення ізотопа.

5. Суттєва відмінність кулонівських та ядерних сил.

6. Визначте склад Ra

 

 

2. Вивчення нового матеріалу.

 

Ознайомившись з матеріалом параграфа зробіть запис у зошиті.

1. Історична довідка виникнення поняття радіоактивність.

2. Вплив магнітного поля на випромінювання урану.

3. Означення радіоактивності.

4. Правила зміщення Содді: правило та символічний запис.

5. Визначення періоду піврозпаду.

6. Закон радіоактивного розпаду.

 

3. Закріплення нових знань та умінь.

 

1. Розв’язуємо разом (стор. 195 № 2) - законспектувати

2. Період  піврозпаду радіоактивного елементу Т = 1 рік. Скільки залишиться через 2 роки з 1кг цього елементу?

 

Урок № 17

Тема: "Розв’язання задач"

Підручник  Володимир Сиротюк, Юрій Мирошніченко  "Фізика і Астрономія  11" § 45

https://pidruchnyk.com.ua/689-fizyka_11_syrotjuk.html

1. Актуалізація опорних знань

1. Визначення радіоактивності.

2. Який склад випромінювання урану?

3. Що являють собою α, β, γ промені.

4. Який склад атомного ядра?

5. Сформулюйте правила зміщення Содді.

6. Який статистичний характер має період піврозпаду?


2. Вивчення нового матеріалу.

 

 Розв’язати задачі. Відповіді відправили у повідомлення.

 

№ 3.45. Який склад ядра Ra, Напишіть рівняння α – розпаду цього ядра.

 

№ 3.46. Який склад ядра. Напишіть рівняння β – розпаду цього ядра.

 

3.48. Період піврозпаду    дорівнює 30 років. За який інтервал часу на забрудненій території після Чорнобильської катастрофи кількість ядер   зменшиться в 4 рази?

 

Задача на повторення

№ 3.47. Для ядра  . Визначте: 1. дефект маси; 2. енергію зв’язку.


27.10.2020р.


Урок 18. Тема "Ядерні реакції. Ланцюгова реакція поділ ядер Урану.

Підручник  Володимир Сиротюк, Юрій Мирошніченко  "Фізика і Астрономія  11" § 46

1. Актуалізація опорних знань.

1. Пригадайте будову атома та атомного ядра.
2. Як визначити склад ядра за позначенням хімічного елементу?
3. Які елементами називаються ізотопами?

2. Вивчення нового матеріалу.
Переглянути відеоролік, дати відповіді в конспекті на запитання

1. Означення ядерної реакції
2. Види ядерних реакцій
3. Схематичний запис ядерної реакції.
4. Закони збереження.
5. Енергетичний віхід реакції
6. Ланцюгова ядерна реакція.


 З матеріалом можна ознайомитись в підрручнику.


3. Закріплення матеріалу


Напишіть позначення, яких не вистачає в рівняннях реакції


03.11.2020р. Урок № 20

Тема: "Фізичні основи ядерної енергетики"

Підручник  Володимир Сиротюк, Юрій Мирошніченко  "Фізика і Астрономія  11" § 47 https://pidruchnyk.com.ua/689-fizyka_11_syrotjuk.html

1. Актуалізація опорних знань.

1. Що називається ядерною реакцією?
2. Схематичний запис реакції поділу
3. Ща таке ізотоп, які ізотопи урану ви знаєте?
4. Енергетичний вихід ядерної реакції.

2. Вивчення нового матеріалу.

Переглянути відеоролік, дати відповіді в конспекті на запитання

Дайте відповіді на питання в кінці параграфа.

03.11.2020р. Урок № 21

Тема: "Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист йонізуючого випромінювання"

Підручник  Володимир Сиротюк, Юрій Мирошніченко  "Фізика і Астрономія  11" § 48 https://pidruchnyk.com.ua/689-fizyka_11_syrotjuk.html

Ознайомитися з матеріалом за посиланням

Дати відповіді на питання:
1. Означення дозиметрії
2. Види доз випромінювання (поглинута, еквівалентна, ефективна, експозиційна), одиниці вімірювання
3. Види захисту від випромінювання


Урок № 22,23
Тема: Елементарні частитки їх класифікація та характеристики. Розв"язання задач.

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=xvGZ6Kn-AdQ
Більш детально можно ознайомитись за посиланням.
Для допитливих продивіться 

Урок №  24
"Атом і атомне ядро"

АСТРОНОМІЯ

18.01.2021р. Урок № 1

Перегляньте відео фрагмент https://www.youtube.com/watch?v=1omkYmoRV-c

ознайомтесь додатково з матеріалом та дайте відповіді для самоконтролю.

 

НЕБЕСНІ СВІТИЛА Й НЕБЕСНА СФЕРА. СУЗІР’Я. ЗОРЯНІ ВЕЛИЧИНИ.

Для стародавніх людей вигляд зоряного неба майже не змінювався з плином часу. Зоряне небо асоціювалося у них з наявністю реальної сфери (небесної сфери), що обмежує весь світ і несе на своїй поверхні зорі, Місяць та Сонце. Таким чином, в їх уявленні небесна сфера була найважливішим елементом Всесвіту. Моряки до винайдення компаса, для навігації вдень використовували Сонце, а в ночі зоряне небо. Згодом ці знання були використані в сучасній астрономії для визначення положення небесних тіл та орієнтування на місцевості за допомогою небесних тіл. Як саме це зробити дізнаєтесь із цього матеріалу.

1. Небесна сфера

Під час спостережень за зорями нам здається, що всі небесні світила розташовані на деякій уявній сферичній поверхні неба й однаково віддалені від спостерігача. Насправді вони розташовані на різних відстанях від Землі. Тому уявну поверхню небосхилу почали називати небесною сферою.

Небесна сфера – уявна сфера довільного радіуса, в центрі якої знаходиться око спостерігача і на яку спроектовані всі світила так, як їх бачить спостерігач з певної точки простору.

Поняття небесна сфера дає змогу визначити кутові відстані між довільними небесними світилами.

Лінія, яка проходить через центр небесної сфери називається прямовисною лінією. (Лінія проходить через спостерігача вздовж його тіла, якщо спостерігач стоїть прямо)). Вона перетинає небесну сферу в двох точках, верхня точка називається зенітом(z), нижня – надиром.(z’). Її напрямок задається силою тяжіння Землі в точці спостереження і визначається за допомогою виска-тягарця, підвішеного на нитці.

Площина, яка проходить через центр небесної сфери та перпендикулярна до прямовисної лінії називають площиною математичного (істинного) горизонту.

Велике коло небесної сфери, яке проходить через зеніт, світило й надир, називають колом висоти, або вертикальним колом.

Десятки тисяч років тому було помічено, що видиме обертання сфери відбувається навколо деякої невидимої осі – осі світу.

Вісь світу уявна лінія, відносно якої обертається небесна сфера. Точки в яких вісь світу перетинає небесну сферу називають полюсами світу(точки P i P’). Полюс, відносно якого сфера обертається проти годинникової стрілки, називається Північним полюсом світу. Він перебуває біля зорі α Малої Ведмедиці, яку називають Полярною зорею. Близькість Полярної зорі до Північного полюса світу дозволяє орієнтуватися й визначати широту місцевості за спостереженнями Полярної зорі. Південний полюс світу знаходиться в малопомітному сузір’ї Октанта. Висота полюса світу рівна широті географічної місцевості(φ).

Велике коло небесної сфери, перпендикулярне до осі світу і ділить небесну сферу на північну та південну називають небесним екватором.

Математичний горизонт перетинається з небесним екватором у 2 точках: сходу(Е) та заходу (W).

Велике коло яке проходить через зеніт, полюси світу та надир носить назву небесного мередіана. Воно ділить небесну сферу на західну та східну.

Небесний мередіан перетинає істинний горизонт у точках півночі N та півдня S. Пряму лінію, яка з’єднує ці точки, називають полуденною лінією. Велике коло, яке проходить через полюси світу і світило, носить назву кола схилень або годинникового кола.

Екліптика – це коло по якому рухається центр диска Сонця протягом року. Вона перетинається з небесним екватором у двох точках рівнодень: весняного і осіннього. Площина екліптики нахилена до площини небесного екватора під кутом 𝜀=23°26,5. Точки віддалені на 90° носять назви зимового та літнього сонцестояння.

Полюс світу внаслідок обертання Землі навколо своєї осі займає незмінне положення над горизонтом. Решта світил здійснюється добовий рух по небесних паралелях (колах, які паралельні небесному екватору).

2. Небесні світила. Сузір’я

Відстані в космічному просторі такі великі, що вимірювати їх у звичайних метрах чи кілометрах незручно, тому астрономи вибрали одиницями вимірювання астрономічну одиницю (середня відстань від Сонця до Землі =149,6 млн. км.) та світловий рік (відстань яку проходить світло за 1 рік, 1св.рік =1013км.)

За межами Сонячної системи, на відстані більше ніж 100 000 астрономічних одиниць, починається зона тяжіння інших зір. У ясну безмісячну ніч неозброєним оком над горизонтом можна бачити близько 3 000 зір.(на небі всього 6000 видимих оком зір). Видиме розташування зір змінюється надзвичайно повільно і зміну їх положення на небі без точних вимірів помітити майже неможливо. Це спонукало за незапам’ятних часів поділити небо на окремі ділянки за певною конфігурацією розміщення зір – сузір’я. У 1922 р на Міжнародному з’їзді астрономів небо було поділено на 88 сузір’їв.(до цього було 108).

Сузір’я це певна ділянка зоряного неба з чітко окресленими межами, що включає всі належні їй світила і має власну назву.

Деякі назви сузір’їв пов’язані з грецькою міфологією (Андромеда, Персей, Пегас…), деякі з предметами, що нагадують фігури, утворювані яскравими зорями сузір’їв (Стріла, Трикутник, Південний хрест…), які дістали назви тварин ( Гончі Пси, Дельфін, Дракон, Лебідь…) тощо.

Найяскравіші зорі сузір’їв отримали власні назви. Наприклад у сузір’ї Лебедя, зоря Денеб означає «Яскрава на хвості», Капелла у сузір’ї Візничого – «кізка», яку він несе на плечі. Назва найближчої до нас зорі «Проксима» в перекладі з грецької «найближча». Сиріус – найяскравішої зорі – «собака Оріона». Окремі зорі названо іменами вчених, які їх досліджували(зоря Бернарда в сузір’ї Змієносця, зоря Тихо Браге та інші). Майже 500 р. тому зорі в кожному сузір’ї було позначено літерами грецького алфавіту (α, β, γ…).у порядку зменшення яскравості зір. Зорі, яскравість яких змінюється з часом, позначають однією або двома латинськими літерами (R, S, ZZ..). Якщо в сузір’ї змінних зір більше ніж 334( стільки комбінацій можна утворити з однієї і двох літер), вони позначаються індексом V і цифрою (наприклад, V335, V336…).

3. Зоряні величини

 

Ще в давнину люди помітили, що одні зорі яскраві, а інші ледь помітні на небесній сфері.

Найяскравіші небесні світила ще в давнину називали зорями 1-ї величини, а найслабкіші – зорями 6-ї величини. Саме Гіппарх першим розіділив усі видимі зорі за яскравістю на 6 своєрідних класів – 6 зоряних величин. Вважають, що різниця в одну зоряну величину відповідає відмінності у блиску в 2,512 рази. Тоді астрономи вважали, що зорі розміщені на однаковій відстані від Землі, тому яскравість залежить від розмірів цих світил. Зараз ми знаємо, що зорі навіть в одному сузір’ї розташовуються на різних відстанях.

Видима зоряна величина m, визначає кількість світла, що потрапляє від зорі до нашого ока. Проставляється як показник степеня справа вгорі біля цифри, яка вказує її числове значення. Зоря першої зоряної величини +1𝑚, а другої +2𝑚, і т.д.

Для визначення видимих зоряних величин небесних світил астрономи взяли за стандарт так званий Північний полярний ряд — це сукупність 96 зір, розташованих навколо Північного полюса світу. Найяскравіша серед них — Полярна зоря має зоряну величину 𝑚=+2𝑚. Згодом точні вимірювання показали, що зорі мають як дробові так і від'ємні значення зоряних величин, причому чим яскравіша зоря, тим його видима величина менша. Наприклад, видима величина Сонця 𝑚=−26,7𝑚.

Найяскравіші зорі Назва

Сузір’я

Відстань (св. р.)

Зоряна величина

Сіріус

Великий Пес

8,6

- 1,47

𝛼 Кентавра

Кентавр

4,3

-0,27

Арктур

Волопас

36,7

-0,04

Вега

Ліра

25

+ 0,03

Капелла

Візничий

42,2

+ 0,08

Рігель

Оріон

870

+ 0,12

Проціон

Малий Пес

11,4

+ 0,38

Бетельгейзе

Оріон

530

+ 0,50

Альтаїр

Орел

16,8

+ 0,75

Альдебаран

Телець

65

+ 0,85

Антарес

Скорпіон

610

+1,09

Поллукс

Близнята

33,7

+ 1,15

Денеб

Лебідь

1550

+ 1,25

Регул

Лев

69

+ 1,35

 

Запитання для самоконтролю

 

·         Що таке небесна сфера?

·         Де знаходиться Північний полюс світу?

·         Які основні точки і лінії небесної сфери вам відомі?

·         Які величини використовують для вимірювання відстаней у космосі?

·         Що таке сузір’я і скільки їх налічується на небесній сфері?

·         Назвіть декілька відомих сузір’їв та їх походження.19.01.2021р. Урок 2
Небесні координати. Система координат
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=4f6l1QerzGA

Ознайомитись з матеріалом підручника https://history.vn.ua/pidruchniki/astronomy-11-class-sirotyk-2019-standard-level/3.php

21.01.2021р. Урок № 3
Тема: "Видимі рухи Сонця та планет"
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=ei4rrag_dGo
Відповісти на питання в кінці параграфа 3 підручника https://pidruchnyk.com.ua/689-fizyka_11_syrotjuk.html

21.01.2021р. Урок № 4
Тема: "Закони Кеплера та їх зв"язок із законами Ньютона"
Переглянути відеоhttps://www.youtube.com/watch?v=5gVlo51MsPY
Друга половина відео для допитливих астрономів.

25.01.2021р. Урок № 5
Тема: "Визначення відстаней до небесних тіл"
Переглянути першу частину відео https://www.youtube.com/watch?v=S5mMUw13JjI
Друга частина відео для повторення уроку № 2

26.01.2021р. Урок № 26
Тема: "Астрономія та визначення часу. Календар"
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=LJMbGiLH2wg
Підготувати відеоінформацію про різні системи літочислення 

Гр № 1 урок 15,16

  04.11.20   Урок № 15 Тема: Контрольна робота № 1 1. Установіть відповідність: А) відносна вологість                                       ...